کارگاه آموزشی مجازی   (آخرین به روز رسانی: 1400/11/11)

آشنایی با فیزیک و مهندسی شتابگر سنکروترونمحورهای کارگاه:

معرفی انواع شتابگر های ذرات

مروری بر فیزیک شتابگر ذرات

معرفی شتابگر سنکروترون

تابش سنکروترون


تاریخ های مهم:

تاریخ برگزاری: 13 بهمن 1400

مهلت ثبت نام: 8 بهمن 1400


هزینه شرکت در کارگاه:

دانشجویان مبلغ: 1/000/000 ریال

آزاد مبلغ: 1/500/000 ریال

(لینک پرداخت به ایمیل متقاضیان پذیرفته شده متعقباً ارسال می گردد)


مهلت ثبت نام به پایان رسیده است.


footer
 

webmaster | ipmic@ipm.ir   Copyright © 2012, All rights reserved.