در باره‌ی پیرشدن استخوان‌ها و نور آفتاب


ژوئیه ۲۰۱۳

Image: Courtesy of Ritchie and Bale

این تصاویر سه‌بعدی که از مسیر ترک‌خوردگی در نمونه‌ها ساخته شده است نشان می‌دهد که در استخوان‌های عادی (تصویر سمت چپ)‌ هنگامی که ترک‌ها به آستیون می‌رسند دو شاخه می‌شوند و به ترک‌های دیگر پل می‌زنند. اما در نمونه‌های استخوان افرادی که کم‌بود ویتامین د دارند (سمت راست) مسیر ترک از آستیون می‌گذرد و هیچ‌ نشانی از پل‌زدن نیست.گروهی ‌از دانشگران ‌آلمان ‌و ‌آمریکا تحت مدیریت‌ محققین‌ آزمایشگاه ‌ملی لارنس ‌برکلی وابسته به وزارت انرژی ایالات متحد و ‌دانشگاه کالیفرنیا در ‌برکلی ‌نشان ‌داده‌اند ‌ کم‌بود ‌ویتامین د‌ که به ویتامین آفتاب معروف است ‌روند ‌پیر شدن استخوان‌ها با افزایش سن را به میزان مهم ‌ تسریع‌ می‌کند.
بدن انسان به‌شکل طبیعی ویتامین د را در پوستی که در معرض نور خورشید قرار بگیرد می‌سازد. ویتامین د برای جذب کلسیم در بدن ضروری است. هنگامی که غلظت ویتامین د در سرم خون کم می‌شود کلسیم از استخوان‌ها به خون منتقل می‌شود تا غلظت کلسیم خون ثابت بماند. کاهش کلسیم در استخوان مانع از کانی‌شدن [1] کلسیم می‌شود که برای شکل‌گیری توده‌های جدید استخوان ضروری‌ست. کم‌بود ویتامین د منجر به راشیتیسم درکودکان و درد استخوان، ضعف عضلانی و افزایش خطر تغییرشکل و شکستن استخوان در بزرگ‌سالان می‌شود. استفاده از مکمل‌های غذایی دربردارنده‌ی کلیسم و ویتامین د برای درمان این وضعیت باعث افزایش چگالی استخوان می‌شود اما این افزایش چشم‌گیر نیست و به‌نظر می‌رسد عوامل دیگر در کاهش خطر شکستگی و ترک‌خوردگی استخوان نقش دارند.
رابرت ریچی [2] (سرپرست محققین امریکایی گروه پژوهشی) می‌گوید که می‌خواستیم این فرض را بررسی کنیم که غلظت معمول ویتامین د نه‌تنها عدم‌تعادل بین مقدار استخوان کانی‌شده و کانی‌ناشده را تصحیح می‌کند بلکه باعث تغییراتی در ساختار استخوان در مقیاس‌های مختلف نیز می‌شود که بر سازوکارهای درونی و بیرونی ترک‌خوردگی استخوان اثر می‌گذارند. برای آزمودن این فرضیه، بیورن بوسه [3] و همکارانش از دانشکده‌ی آستئولوژی و زیست‌مکانیک مرکز پزشکی دانشگاه هامبورگ [4] در آلمان نمونه‌هائی از مغز استخوان تاج خاصره [5] ی ۳۰ نفر را تهیه کردند و برای ریچی و گروه او در چشمه‌ی نور پیشرفته [6](ALS) در آزمایشگاه لارنس برکلی فرستادند. نیمی از این ۳۰ نفر دچار کمبود ویتامین د بودند ونشانه های اولیه‌ی نرمی استخوان را داشتند. میانگین غلظت ویتامین د در این افراد ۱۰ میکروگرم در هر لیتر بود .در حالی‌که غلظت عادی ویتامین د در این بررسی ۲۰ میکروگرم بر لیتر فرض شده است
این نمونه‌ها با روش طیف‌نمایی تبدیل فوریه‌ی فروسرخ [7](FTIR) و میکروتوموگرافی کامپیوتری با پرتو x بررسی شدند. خط‌های باریکه‌ی FTIR به شماره‌های ۴-۳-۱ و ۱-۴-۵ در چشمه‌ی نور پیشرفته ساختار شیمیایی مولکولی نمونه‌ها را به‌دست می‌دهد و خط‌باریکه‌ی ۲-۳-۸ تصویرسازی سه‌بعدی غیرمخرب از نمونه‌ها را با توان تفکیک یک میکرون امکان‌پذیر می‌کند.
ریچی می‌گوید که‌ خط‌های باریکه‌ی ALS به آنها امکان داد که ترکیب و ساختار و ویژگی‌های مکانیکی نمونه‌های استخوان را در مقیاس‌های مختلف (از نانومتر تا میکرو‌متر ) اندازه بگیرند. آنها به‌این ترتیب مقاومت نمونه‌ها را در برابر ترک‌خوردگی اندازه گرفتند و با مشاهده‌ی شکل‌گیری‌ ترک‌ها در زمان واقعی، برهم‌کنش بین ترک‌ها و ساختارها را بررسی کردند.
این بررسی‌ها نشان می‌دهد با این‌که میزان کانی‌شدگی در افراد دچار کمبود ویتامین د در کل کم‌تر است، زیر سطوح کانی‌ناشده، استخوان‌های بسیارکانی‌شده با خصوصیات ساختاری استخوان‌های پیر یعنی مولکول‌های کولاژن [8] بلوغ‌یافته و شکنندگی‌ بیشتر وجود دارد . این استخوان‌ها در احاطه‌ی مناطق حاوی کولاژن هستند که ارتباط این جزیره‌های استخوان کانی‌شده با یاخته‌های آستئوکلاست [9] (یاخته‌های عامل جذب مجدد استخوان و آغاز فرآیند ترمیم استخوان) را قطع می‌کند و این بخش‌های کانی‌شده‌ی جدامانده پیر می‌شوند. اندازه‌گیری‌ سازوکار ترک‌خوردگی در نمونه‌ها نشان داد که کم‌بود ویتامین د آغاز و انتشار ترک‌ها را بین ۲۲ تا ۳۱ درصد افزایش می‌دهد.
از نتایج این بررسی چنین برمی‌آید که کم‌بود ویتامین د به کیفیت‌ استخوان نیز صدمه می‌زند و حفظ میزان ویتامین د در حد تعادل برای حفظ یک‌پارچگی ساختاری استخوان‌ها و پرهیز از نقص‌های کانی‌شدگی و پیرشدن استخوان‌ها که باعث افزایش خطر شکستگی می‌شوند، حیاتی‌ست.


منبع:

Of Aging Bones and Sunshine
Lynn Yarris
July 10, 2013
Berkeley Lab, News Center
http://newscenter.lbl.gov/news-releases/2013/07/10/of-aging-bones-and-sunshine/


[1] mineralization
[2] Robert Ritchie
[3] Björn Busse
[4] Department of Osteology and Biomechanics, University Medical Center, Hamburg
[5] iliac crest bone
[6] Advanced Light Source
[7] Fourier Transform Infrared spectroscopy
[8] collagen
[9] osteoclast

footer
 

webmaster | ipmic@ipm.ir   Copyright © 2012, All rights reserved.