کارگاه آموزشی مجازی   (آخرین به روز رسانی: 1400/10/25)

آشنایی با فیزیک و مهندسی شتابگر سنکروترونمحورهای کارگاه:

معرفی انواع شتابگر های ذرات

مروری بر فیزیک شتابگر ذرات

معرفی شتابگر سنکروترون

تابش سنکروترون


تاریخ های مهم:

تاریخ برگزاری: 13 بهمن 1400

مهلت ثبت نام: 8 بهمن 1400


هزینه شرکت در گارگاه:

دانشجویان مبلغ: 1/000/000 ریال

آزاد مبلغ: 1/500/000 ریال

(لینک پرداخت به ایمیل متقاضیان پذیرفته شده متعقباً ارسال می گردد)


جهت شرکت در کارگاه خواهشمند است فرم ثبت نام را تکمیل فرمایید:

* Name:  
* Surname:  
* Affiliation:  
  Address:  
* Educational Degree:  
* Major:  
* Occupation Status:  
* Field of Study:  
* Tel:  
* Email Address:  
* National ID/(کد ملی):  
* Do you have any experience using synchrotron radiation in your research?   Yes    No


0 + 2 = 

footer
 

webmaster | ipmic@ipm.ir   Copyright © 2012, All rights reserved.