آگهی دعوت به همکاری    (آخرین به روز رسانی: 1401/01/16)طرح چشمه نور ایران (شتابگر ملی) در نظر دارد به منظور تکمیل کادر فنی خود در بخش ساختمان و تاسیسات، نسبت به جذب یک نفر مهندس برق قدرت با حداقل 5 سال سابقه کار مرتبط با تاسیسات زیربنایی و برق ساختمان اقدام نماید.


بدینوسیله از متقاضیان دعوت می شود خلاصه سوابق کاری و تحصیلی خود را حداکثر تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1401/01/31 از طریق فرم ارسال مدارک، داخل همین صفحه بارگذاری نمایند.

متعاقباً از داوطلبان واجد شرایط برای مصاحبه دعوت به عمل خواهد آمد.

فرم ارسال مدارک متقاضیان:

* Name/نام:  
* Surname/نام خانوادگی:  
* Tel/موبایل:  
* Email Address/آدرس ایمیل:  
* CV/رزومه:  
Supporting Documents/مدارک تحصیلی:  
7 + 5 = 
footer
 

webmaster | ipmic@ipm.ir   Copyright © 2012, All rights reserved.