دعوت به همکاری در طرح چشمه نور ایران

طرح چشمه نور ایران برای انجام امور طراحی و مهندسی از داوطلبان واجد شرایط دعوت به همکاری می‌نمايد. لازم است متقاضیان محترم با تکمیل برگه‌ی زیر حداکثر تا پایان روز جمعه مورخ 1395/02/31 درخواست خود را اعلام نمایند.


شناسه زمینه‌ی فعالیت رشته‌های تحصیلی مرتبط مدرک تحصیلی مورد نیاز
 TECH-ID-01 ابزارهای الحاقی فیزیک  - مهندسی برق (الکترونیک) کارشناسی ارشد
 TECH-BL-01 طراحی مکانیکی ابزارهای خط باریکه مهندسی مکانیک (جامدات) کارشناسی ارشد
 TECH-BL-02 طراحی بخش نوری خط باریکه فیزیک (اتمی مولکولی - فوتونیک - جامد) کارشناسی ارشد
 TECH-SC-01 کاربردها و تکنیک‌های اندازه‌گیری سنکروترونی (پژوهشی) فیزیک - شیمی - مهندسی مواد کارشناسی ارشد
TECH-BD-01 دینامیک باریکه فیزیک  - مهندسی هسته‌ای حداقل کارشناسی ارشد
TECH-CL-01 سامانه‌های کنترل فیزیک، مهندسی هسته‌ای - مهندسی برق - کامپیوتر حداقل کارشناسی ارشد
TECH-DG-01 مشخصه‌یابی باریکه فیزیک، مهندسی هسته‌ای یا مهندسی برق-کنترل حداقل کارشناسی ارشد
TECH-RF-01 بسامد رادیویی مهندسی برق- مخابرات میدان کارشناسی ارشد
TECH-PS-01 منبع تغذیه مهندسی برق- الکترونیک یا کنترل کارشناسی ارشد
TECH-BU-01 سازه مهندسی عمران- سازه یا زلزله کارشناسی ارشد
TECH-BU-02 تاسیسات مکانیکی ساختمان مهندسی مکانیک- سیالات کارشناسی ارشد
TECH-BU-03 تاسیسات الکتریکی ساختمان مهندسی برق- قدرت کارشناسی ارشد
TECH-PC-01 برنامه‌ریزی و کنترل پروژه مهندسی صنایع- مدیریت پروژه، عمران- مدیریت ساخت یا معماری- مدیریت پروژه و ساخت کارشناسی ارشد
ADMN-AD-01 مدیریت امور اداری و پشتیبانی مدیریت - علوم پایه - مهندسی حداقل کارشناسی ارشد

پس از بررسی، از واجدین شرایط جهت انجام مصاحبه دعوت به عمل خواهد آمد. در صورت لزوم می‌توانید با تلفن شماره 22813738-021 تماس حاصل فرمائید.

مهلت نام‌نویسی هم‌اکنون به پایان رسیده است.


footer
 

webmaster | ipmic@ipm.ir   Copyright © 2012, All rights reserved.