گزارش نخستین گردهمایی کارگروه مشاوران شتابگر چشمه‌ی نور ایران

 

1st ILST MAC Meeting

نخستین گردهم‌آیی کارگروه مشاوران شتابگر چشمه‌ی نور ایران در تاریخ 17 تا 19 خرداد 1394 در محل پژوهشگاه دانش‌های بنیادی با شرکت دیتر آین‌فلد (از آزمایشگاه مکس ۴ در لوند سوئد)، یانیس پاپافیلیپو (از آزمایشگاه سرن)، لیو لین (از آزمایشگاه نور سنکروترون برزیل)، گوو هویی لوو (از مرکز ملی پژوهش‌های تابش سنکروترون در تایوان)، هلموت ویدمان (استاد بازنشسسته‌ی دانشگاه استنفورد) و ریکاردو بارتولینی (از چشمه‌ی نور دایموند در انگلستان) و همچنین همکاران طرح چشمه نور ایران برگزار شد. آلبین رولیش (از مؤسسه‌ی پل شرر) در سوییس و ارهارد هوتل (از آزمایشگاه سزامی) نتوانستند در این گردهمایی شرکت کنند.

 

اعضای گروه فنی چشمه نور ایران با ارائه پانزده سخنرانی واپسین دستاوردها و طراحي‌هاي انجام شده را در بخش‌های گوناگون بازگو کرده و با مشاوران به بحث و بررسی گذاشتند.

 

ILSF Machine Advisory Committee

 

هم‌چنین در روز دوم اعضای کارگروه از آزمایشگاه‌های تحقیق و توسعه‌ی چشمه نور ایران بازدید کردند.

 

Machine Advisory Committee visits ILSF R&D LabMachine Advisory Committee visits ILSF R&D Lab

 

در عصر روز سوم ریکاردو بارتولینی سرگروه مشاوران، در گزارشی توانایی‌های گروه‌های فنی را ستودند و همچنین پیشنهاد‌هایی برای بهينه‌سازي طراحی‌ها در بخش‌های گوناگون شتابگر ارائه کردند.

 

در متن گزارش آمده است:

«...طراحی کنونی، آغازی خوب و انجام‌پذیر برای احداث تأسیسات و آزمایشگاه شتابگری در رده‌ی جهانی در ایران است. کارگروه مشاوران از وضعیت طراحی کنونی برای مجموعه‌ی شتابگر‌ها خشنود است. به نظر می‌رسد که تیم طراحی شناخت و مهارت‌های لازم را دارد و می‌تواند طراحی اولیه برای شتابگر «جدید» را نهایی کند. کارگروه مشاوران اطمینان یافت که در این طراحی پیشرفته‌ترین ابزار به وسیله متخصصان چشمه نور ایران به کار رفته است و طراحان جزئیات طراحی را به خوبی می‌دانند و می‌شناسند. کارگروه مشاوران بر اساس مطالب ارائه‌شده مانعی در راه تکمیل موفقیت‌آ‌میز این طراحی نمی‌بیند.»

 

1st ILST MAC Meeting


Committee Members:

R. Bartolini, Diamond Light Source and Oxford University, UK, (Chair)
D. Einfeld, European Synchrotron Radiation Facility - ESRF, France
L. Liu, Brazilian Synchrotron Light Source, Brazil
G. Luo, National Synchrotron Radiation Research Centre, Taiwan
Y. Papaphilippou, European Organisation for Nuclear Research – CERN, Switzerland
H. Wiedemann, Stanford Linear Accelerator Centre, USA
E. Huttel, SESAME, Jordan (excused)
A. Wrulich, Paul Scherrer Institute, Switzerland (excused)


نگارستان


footer
 

webmaster | ipmic@ipm.ir   Copyright © 2012, All rights reserved.